Mestská polícia upozorňuje

 

Vreckari

 

September je už tradične čas Baníckeho jarmoku, kolotočov a podujatí, ku ktorým ako každý rok patria neodmysliteľné nákupy, zábava a kultúrne vystúpenia. S tým súvisí aj zvýšený pohyb ľudí na miestach, vyhradených pre tieto podujatia. Aby sme mohli tieto chvíle prežiť bez nepríjemnej udalostí, spôsobenej napríklad krádežou peňaženky, tu je niekoľko rád :

  • Vyhýbajte sa tlačenici v dopravných prostriedkoch, obchode či na ulici, venujte pozornosť okoliu a presvedčte sa občas, že máte svoje veci vo vrecku,
  • Vreckári vyhľadávajú miesta, kde je veľa ľudí a často tieto situácie umelo vyvolávajú, na krádeže využívajú aj deti !
  • Nenoste peňaženky v priehľadných taškách a nenechávajte ich navrchu tašky, napríklad na nákupe,
  • Kabelku noste tesne pri tele s rukou na zapínaní. Sťažujete tak zlodejovi podmienky na krádež a „nevyzývate“ ho, aby vás okradol,
  • Kontrolujte uzavretie svojej batožiny a používajte zložitejšie systémy zatvárania,
  • Neukazujte na verejnosti Vašu hotovosť alebo cenné veci,
  • Peniaze a kreditné karty si ukladajte  do vnútorných vreciek obleku, nie do zadných na nohaviciach. Ak platíte, majte v ruke, pokiaľ je to možné, len potrebnú hotovosť,
  • Peňaženku s peniazmi alebo cenné veci nenoste napr. v ruksaku na chrbte, kde nevidíte,
  • Nenoste so sebou zbytočne veľkú hotovosť,
  • Svoju batožinu či nákup nespúšťajte s očí !

Každú krádež alebo len pokus hláste polícii. Žiadajte prijatie svojho oznámenia.

Veríme, že Vám tieto rady pomôžu vyhnúť sa nepríjemným situáciám, spojeným s krádežou peňazí či dokladov.

Zároveň upozorňujeme obyvateľov sídliska Píly, najmä v uliciach okolo jarmoku, aby dbali na zatváranie (nie uzamykanie) vchodov bytových domov. Toto opatrenie pomôže zabrániť znečisťovaniu vchodov alebo pohybu cudzích osôb, ktoré v spoločných priestoroch domov nemajú čo hľadať!

Tlačová správa: Mestská polícia Prievidza