Aká je povinná výbava cyklistov?

Aká je povinná výbava cyklistov?

Prilba1

Začala sezóna cyklistov a na našich úzkych cestách to začína byť nebezpečné nielen pre nich, ale aj pre vodičov a chodcov.

Hlavne v prípadoch, keď na cestu vyjdu „hazardéri“, ktorí ignorujú základné povinnosti, ktoré je nutné dodržiavať.

 

Povinná výbava cyklistov nie je šikana, ale ochrana. Čo teda obsahuje?

 

Nezabudnite na základné pravidlo: Vidieť a byť videný!!!

 

Prilba a reflexné oblečenie

Pre všetkých cyklistov je povinná ochranná prilba. U ľudí starších ako 18 rokov je prilba povinná počas jazdy mimo obce, deti do pätnásť rokov ju musia nosiť stále.

Reflexné oblečenie je pre cyklistov povinné v prípade zníženej viditeľnosti. Táto povinnosť sa rovnako týka aj chodcov idúcich pri ceste.

Zníženou viditeľnosťou sa rozumie viditeľnosť, pri ktorej sa účastníci cestnej premávky dostatočne zreteľne navzájom nevidia, ani keď nevidia predmety na ceste, najmä od súmraku do svitania, za hmly, sneženia, dažďa a v tuneli. Je dôležité aby nás šoféri videli!

 

Osvetlenie bicykla

Bicykel počas jazdy za zníženej viditeľnosti musí byť vybavený svietidlom svietiacim dopredu bielym svetlom a svietidlom svietiacim dozadu červeným svetlom. Svietidlo musí byť na bicykli pevne uchytené, aby samovoľne nemenilo svoju polohu. 

Bicykel musí byť tiež  vybavený zdrojom elektrického prúdu, ktorý  zabezpečí svietivosť svietidiel po dobu najmenej 1,5 hodiny bez prerušenia. Predné aj zadné svietidlá musia byť v noci viditeľné na vzdialenosť minimálne 150 m.

Povinné sú aj odrazové svetlá – zadné červené, aspoň jedno bočné oranžové na každej strane kolesa, oranžové na každom pedáli, biele predné odrazové sklo (všetky odrazové sklá môžu byť nahradené odrazovými materiálmi umiestnenými na odeve cyklistu).

 

Na čo by ste ešte nemali zabudnúť?

Bicykel musí mať 2 samostatné a nezávislé účinné brzdy, ktorých účinok musí byť plynule ovládateľný.

Pneumatiky a ráfiky nesmú vykazovať trhliny, praskliny a iné zjavné deformácie, ktoré by zjavne narúšali bezpečnosť jazdy.

Vonkajší povrch bicykla nesmie mať špicaté alebo ostré výčnelky smerujúce von, ktoré by svojím tvarom, rozmermi alebo tvrdosťou spôsobili nebezpečenstvo poranenia osôb. Aby sa predišlo úrazom, tak voľné konce kormidla musia byť uzavreté a hrany zaoblené.

Bicykel vybavený postrannými pomocnými kolieskami nemožno používať na prevádzku v cestnej premávke.

 

Bicykel môže (nemusí) byť vybavený:

  • blatníkmi,
  • krytom reťaze,
  • pomocným sedadlom na prepravu dieťaťa, (Ak bicykel používame aj na dopravu dieťaťa, tak nesmieme zabudnúť na samostatné sedadlo, ktoré musí byť pevne pripevnené o rám a s pevnými stúpadlami pre nohy dieťaťa.)
  • nosičom batožiny.