Potrebujete informácie o pozemkoch, či ich vlastníkoch? Využívajte nové portály MAPKA a CICA.Potrebujete informácie o pozemkoch, či ich vlastníkoch?

Využívajte nové portály MAPKA a CICA.

 

            V tomto článku Vám jednoducho popíšeme, ako na to.

             Poznámka: Prevádzka mapového portálu MAPKA bola dňa 29.6.2017 ukončená. Namiesto neho je prístupný nový mapový klient ZBGIS, ktorý nájdete na stránke https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster

 

MAPKA

            Úrad geodézie, kartografie a katastra SR sprístupnil šikovnú internetovú aplikáciu, v ktorej sa aktualizujú údaje na týždennej báze. Jedná sa o mapový portál, ktorý nájdete na stránke http://mapka.gku.sk/mapovyportal/ .

            Dobrou správou je, že aplikácia je prehľadná, jasná, s intuitívnym navigovaním, teda vhodná aj pre menej zdatných užívateľov internetu. Zároveň od Vás nevyžaduje žiadne špeciálne prihlásenia, registrácie a povolenia, aby ste ju mohli využívať.

MapkaCica01

Ako na to?

            Jednoduchosť spočíva v tom, že hneď po jej spustení sa Vám v pravej hornej časti ukáže vyhľadávacie okienko, do ktorého napíšete názov katastrálneho územia a Mapka Vám ho ihneď ukáže. Pri zadávaní územia sa ukazujú príslušné možnosti podobne, ako to poznáte z Google vyhľadávačov. Potom už len stačí napísať do toho istého riadku číslo parcely a vybrať si z možností, ktoré Vám portál ponúkne. Po potvrdení sa Vám na mape vybratá parcela farebne zobrazí. V ľavej časti obrazovky k nej nájdete základné informácie, ako sú číslo parcely, výmera, číslo listu vlastníctva, druh pozemku a informácie o vlastníkoch, správcoch a nájomcoch.

V prípade, že chcete zistiť informácie o susednej parcele, stačí na nej myškou kliknúť a v ľavom okne sa Vám zobrazia.

MapkaCica03

Ďalšou veľkou výhodou portálu je, že v dolnej časti máte možnosť prepnutia na rôzne mapové podklady, ako sú napríklad cestná mapa, ortofoto mapa – pohľad z družice, rôzne prístupne katastrálne mapy a podobne.

            Ak si chcete ale vytlačiť informatívny list vlastníctva k danej parcele, tento portál Vám zatiaľ túto možnosť neposkytne. Na tento účel Vám odporúčame využiť možnosť, ktorú poskytuje internetový projekt CICA.

 

CICA

            Prečo práve CICA? Pre nás zaujímavý názov vznikol z anglického pomenovania Cadastral Information Corretly Applied teda vo voľnom preklade „správne uplatňovanie katastrálnych informácií“.

            Tento nástroj slúži na prehliadanie údajov súboru popisných informácií katastra nehnuteľností. Jej cieľom je umožniť jednoduchý a rýchly prístup k údajom katastra nehnuteľností vyhľadaním a zobrazením výpisu z listu vlastníctva na informatívne účely. Gestorom tohto projektu je tak isto, ako v mapovom portáli MAPKA, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Aktualizácia údajov v tejto aplikácií sa robí na dennej báze počas pracovných dní, teda 5 krát do týždňa.

Nachádza sa na internetovej stránke https://cica.vugk.sk/ .

MapkaCica02

Údaje sa dajú vyhľadávať podľa listov vlastníctva, podľa parcelného čísla, podľa vlastníka alebo správcu a podľa súpisného čísla. Výsledkom všetkých možností vyhľadávania je konkrétny informatívny výpis z listu vlastníctva, ktorý sa dá následne priamo z internetového prehliadača vytlačiť.