Sme radi, že sa zaujímate o stránku vyhodnevmeste.sk

V spolupráci s našimi partnermi sme pre Vás pripravili nielen ponuku výhodných nákupov v prievidzskom regióne, ale neustále vylepšujeme a dopĺňame informácie tak, aby Vám aj tie priniesli čo najväčší úžitok.
V najbližšej dobe pribudne občianska inzercia, kde budete mať možnosť kúpiť, predať, hľadať, či darovať čokoľvek - s bezplatným uverejnením.

 

Veríme, že si z našej ponuky vyberiete :-)

 

NAKUPOVANIE S KUPÓNMI - Je to veľmi jednoduché.

Ak Vás zaujal niektorý z kupónov, stačí ak naň kliknete. Otvorí sa Vám stránka, ktorá bude obsahovať špecifikáciu ponuky Poskytovateľa uvedeného produktu, podmienky nákupu, termín platnosti ponuky a všetky informácie, ktoré potrebujete, aby ste si mohli kupón uplatniť a získať tak zvýhodnený nákup tovaru/služby.
Po kliknutí na tlačítko "tlačiť" si kupón vytlačite a fyzicky ho odovzdáte priamo v prevádzke Poskytovateľa produktu alebo ho môžete Poskytovateľovi na základe dohody odoslať e-mailom.
Ponuka kupónu je aktívna jej zverejnením na www stránke. Uplatniť si kupón na zvýhodnený nákup môžete len v termíne, ktorý určí Poskytovateľ a ktorý je uvedený v ponuke. Po uplynutí uvedenej doby platnosti kupónu nemáte už právo sa domáhať uplatnenia zvýhodneného nákupu tovaru/služby u Poskytovateľa.
V rámci jedného nákupu si môžete uplatniť len jeden kupón, pokiaľ nebude stanovené inak. Rovnako pokiaľ nebude stanovené inak, je možné kupón použiť len jedenkrát.
Vytlačený Kupón je spôsobilým dokladom o právach vyplývajúcich z kupónu.
Kupón je prenosný, nie je viazaný na konkrétneho zákazníka, pokiaľ v ponuke nie je stanovené inak.

 Čo by ste ešte mali vedieť?

Prevádzkovateľ stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za poskytnutie zľavy u Poskytovateľa produktu, nezodpovedá tiež za žiadne škody vzniknuté v súvislostí s použitím služby/tovaru.

Povinnosti Poskytovateľa

Poskytovateľ ako dodávateľ kupónu a aj dodávateľ plnenia je zodpovedný:
    1. za dodanie tovaru/služby, za ich kvalitu a rozsah plnenia
    2. za pravdivosť a úplnosť ponuky
    3. za dodržanie termínov, počas ktorých si môže zákazník kupón uplatniť
    4. za plnenie všetkých práv zákazníka vyplývajúcich mu z platných právnych  predpisov v súvislosti s poskytnutím plnenia.
Zákazník je vzhľadom na vyššie uvedené, povinný svoje práva, hlavne zodpovednosť za vady, či prípadné reklamácie uplatňovať priamo u Poskytovateľa produktu.

Prevádzkovateľ stránky má právo stiahnuť ponuku zo stránky, ak zistí, že informácie uvedené v ponuke odporujú dobrým mravom, sú diskriminačné, prípadne iným spôsobom poškodzujú tretie strany.

 

Výhody